Еnglish    Български

Предмет на дейност


Системи за сградна автоматизация 
» Консултации  
» Проучване и проектиране  
» Доставка 
» Монтаж и въвеждане в експлоатация   
» Сервиз                                     


Област на приложение

» Регулиране, контрол и управление на:
» Климатични инсталации
» Вентилационни инсталации
» Отоплителни инсталации(абонатни станции, слънчеви инсталации, термопомпени агрегати)
» Системи за индивидуален стаен контрол (IRC)
с вентилаторни конвектори
» Системи за топло- и студоразпределение
» Електро и осветителни инсталации
» ВиК системи
» Противопожарни блокировки

 

 

 Системни и технически решения

» Конвенционални технически средства
» DDC системи за регулиране, контрол и управление
» BMS (Building Management System) системи
за диспечеризация и енергиен мениджмънт


Платформи за интегриране

» Интеграция на подсистеми от различни
» производители, базирана на стандартни
» протоколи за комуникация – BACnet, TCP/IP,
LonMark, EIB/KNX, DALI, OPC и т.н


Информационни  технологии

» Прилагане на стандартни информационни
» технологии (Web, XML, SOAP и др.) върху
съществуващи и новоизградени LAN/WAN
инфраструктури.