Еnglish    Български

Спорт и атракциони - системи за сградна автоматизация

 

2002
“София – Ленд”
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация в залите. Контрол и управление на топлинен и студов център.Диспечеризация и контрол на регулируемите параметри и управляваните съоръжения.
Модулна DDC система Excel 500
Графична станция XBS – 1 000 точки
***
2002
Национален стадион “Васил Левски” – София ІІ етап на реконструкция
Автоматизация на системите за вентилация и климати-зация на спортните зали и прилежащите им съблекални.
Диспечеризация и контрол на регулируемите параметри и управляваните съоръжения.
DDC система Excel 50
Модулна DDC система Excel 500 + LON разпределени модули
Графична станция XBS (LAN базирана) –
2 000 точки
***
2003
Национален стадион “Васил Левски” – София ІІІ етап на реконструкция
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация, котелно и абонатна станция
DDC система Excel 50
Допълнение към съществуващата графична станция XBS (LAN базирана) – 2 000 точки
***
2006
Аквапарк и дискотека „Овощник” - Казанлък
Автоматизация на  системите за вентилация и климатизация.
DDC система CAREL
***
2006
SPA център - София
Автоматизация на  системите за вентилация и климатизация
DDC система CAREL
***
2007
Голф клуб – Рано поле
Автоматизация на  системите за вентилация и климатизация
DDC система CAREL – 180 точки                              
***

2007
Спортно-атрактивна многофункционална зала гр. Самоков
Автоматизация на  системите за вентилация и климатизация
DDC система CAREL
***
2008
Фитнес център - София
Автоматизация топлинен и студов център
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация
DDC система CAREL
***
2012
Спортна зала на Американския университет - Благоевград
Автоматизация топлинен и студов център
Оползотворяване на отпадната енергия от водоохлаждащите агрегати
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация
Управление щори, люкове и завеси
Контрол дренажни системи
Контрол и управление на подово отопление
DDC система Honeywell CentraLine
Графична операторска станция – SymmetrE 1000 точки
***

2014
Търговски център за спортни стоки – Decathlon, гр. Варна

Контрол на ел. захранването и управление на вътрешно, районно, аварийно и фасадно осветление
Контрол и управление на DALI осветление
Автоматизация на  системите за вентилация и климатизация
Eнергиен мениджмънт (измерване, архивиране и протоколиране на разхода на електрическа енергия)

DDC система WAGO / Honeywell CentraLine ModBus integration
Web server

***