Еnglish    Български

Производствени сгради - системи за сградна автоматизация

 

1999
Унифарм 2000 АД – София
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация в помещенията за производство и администрация.
Автоматизация на допълнителни системите за вентилация и климатизация в помещенията за производство в нов Таблетен цех.
Автоматизация на студовият център.
Автоматизация на абонатната станция
Диспечеризация и контрол на регулируемите параметри и управляваните съоръжения.
Модулна DDC система Excel 500
Графична станция XBS – 500 точки
***
2000
БНБ – Печатница
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация в помещенията за печат и администрация.
Противопожарни блокировки.
Автоматизация на абонатната станция.
Диспечеризация и контрол на регулируемите параметри и управляваните съоръжения.
Модулна DDC система Excel 500 + LON разпределени модули
DDC система Excel 50
Графична станция XBS – 1000 точки
***
2001
АЕЦ – Козлодуй
Автоматизация на системите за вентилация в помещения с висока степен на замърсеност.
DDC система Excel 50
Конвенционална система – Micronik 200
***
2002
ТРЛК /РВД/ – Върбишки проход
Автоматизация на системите за климатизация в помещенията със специализирано оборудване.
Модулна DDC система Excel 500 + LON разпределени модули
***
2002
Карантинна оранжерия - София
Автоматизация на системите за поддържане на микроклимата в помещенията на оранжерията.
Контрол и управление на периферното оборудване по силата на слънчевото греене.
Диспечеризация и контрол на регулируемите параметри и управляваните съоръжения.
Модулна DDC система Excel 500
Графична станция XBS – 500 точки
***
2003
Печатница НДК - София
Атоматизация на абонатната станция.
Конвенционална система Micronik 200
***
2003
Рибно стопанство - Видин
Поддържа се постоянна температура в басеините за развъждане на есетрови риби.
Конвенционална система – Micronik 200
***
2003
Цех за бутилиране TŰBORG - Шумен
Автоматизация на системите за вентилация и климати-зация в помещенията за производство и админи-страция. Автоматизация на абонатната станция.
DDC система Excel 50
Конвенционална система - DHC 23
***
2003
Печатница “Фатум” – София
Автоматизация на системите за вентилация в помещенията за печат.
Поддържа се постоянна разлика в налягането в помещенията с различна замърсеност.
DDC система Excel 50
***
2004
BMS production – производствена и административна сграда
Автоматизация на системите за вентилация
Конвенционална система – Micronik 200
***
2004
Завод “Искра” – София
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация.
Автоматизация на студов и топлинен център.
Диспечеризация и контрол на регулируемите параметри и управляваните съоръжения
Работно проектиране
DDC система Excel 500 + LON разпределени модули
Конвенционална система – Micronik 200
***
2007
Циментов завод “Титан” -Златна панега
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация в помещения средно, ниско напрежение и честотно управление – пещи.
DDC система CAREL
***
2007
Пивоварен завод на Heineken – гр. Стара Загора
Автоматизация на  системите за вентилация и климатизация
Автоматизация на топлинен център и котелно
DDC система Excel 5000
Конвенционална система – FCU
***
2007
Хангар за основен ремонт на самолети към Луфтханза Техник София
Автоматизация на  системите за вентилация и климатизация
Автоматизация на топлинен център и котелно
Диспечеризация и контрол на управляваните съоръжения
Авариини системи за надналягане и отдимяване.
Индивидуален стаен контрол.
Технически проект
***
2008
Складова база със сервиз, офиси и изложбена площ "ЕЛТРАК"
Автоматизация топлинен и студов център
Газсигнализация и аварийна вентилация котелно
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация
DDC система CAREL
***
2012
Шивашка фабрика – Дзалли ООД Габрово
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация
Автоматизация на студов център
DDC система Honeywell CentraLine
***
2014
Лукойл Нефтохим“ Бургас сгради за сателитен контрол, сгради на ел. подстанции

Автоматизация на  системите за вентилация и климатизация
Индивидуален стаен температурен контрол
Противопожарни блокировки

Контрол на диферинциално налягане в помещенията

 

DDC система Honeywell CentraLine

***
2014
BHTC България, гр.София - Божурище

Изготвяне, въвеждане в експлоатация и тест на софтуер за:

Автоматизация на топлинен/студов център
Автоматизация на  системите за вентилация и климатизация
Интеграция котли HOVAL
Интеграция водоохлаждащи агрегати
Интеграция циркулационни помпи Grundfos
Интеграция на Mitsubishi VRF  система за климатизация и индивидуален стаен контрол.
Интеграция система за прецизна климатизация в сървърни и специализирани технически помещения помещения.
Интеграция компресори  за сгъстен въздух
Контрол и управление на DALI осветление
Контрол на ел. захранване на сградата.
Управление електрозахранването на консуматорите в  сградата на база товаров график и информация за текущо енергийно потребление.
Eнергиен мениджмънт (измерване, архивиране и протоколиране на електрическа енергия, топло и студо потребление)

 

DDC система Siemens Desigo, интеграция M-bus, ModBus

***