Еnglish    Български

Болници и медицински центрове - системи за сградна автоматизация

 

2000
Клиника – Атирау, Казахстан
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация в болничните стаи и адми-нистрация. Диспечеризация и контрол на регулируемите параметри и управляваните съоръжения.
Модулна DDC система Excel 500 + LON разпределени модули
Графична станция XBS – 1000 точки
***
2001
Национален онкологичен център – София
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация в помещения със специализирано оборудване.
Модулна DDC система Excel 500
***
2001
Разширение на ИБ “Света Екатерина” – София
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация в болничните стаи и администрация.
Индивидуален стаен контрол.
Управление на агрегата за топло и студоподаване. Диспечеризация и контрол на регулируемите параметри и управляваните съоръжения.
Модулна DDC система Excel 500 + LON разпределени модули
Графична станция XBS – 1000 точки
***
2002
Областна многофункционална болница – Кзил Орда,Казахстан
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация в болничните стаи и администрация.
Контрол и управление на В и К, пожарогасителните и ел. системи.
Автоматизация на абонатни станции с контрол на температурата
Модулна DDC система Excel 500 + LON разпределени модули
Конвенционална система Micronik 200
Графична станция XBS (LAN )  – 5 000 точки
***
2003
Многофункционална болница за активно лечение - Трявна
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация в операционните зали и стерилизация
DDC система Excel 50
***
2007
Медицински център „ПОЛИМЕД”
Автоматизация на  системите за вентилация и климатизация
Работен проект
***
2008
Блок лаборатории МБАЛ Александровска
Аварийна вентилация и блокировки
***
2008
Медицински център – “Полимед”
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация
DDC система CAREL
***
***
2011
Лаборатория – “Бодимед”
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация
DDC система CAREL
***