Еnglish    Български

Обществени, административни и бизнес сгради - системи за сградна автоматизация

 

2000
Летище – София
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация в залите – “ПРИСТИГАЩИ” и “ЗАМИНАВАЩИ”.
Модулна DDC система Excel 500
***
2001
ВИП “А” – Летище София
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация в залите. Контрол и управление на ел. захранването в цялата сграда. Автоматизация на абонатната станция. Индивидуален стаен контрол.
Контрол и управление на топло и студоподаването.
Диспечеризация и контрол на регулируемите параметри и управляваните съоръжения.
Модулна DDC система Excel 500
Графична станция XBS – 1 000 точки
***
2001
Единен център за управление на въздушното движение – РВД София
Автоматизация на системите за вентилация и климати-зация. Индивидуален стаен контрол. Контрол и управление на ел. захранването в цялата сграда. Контрол и управление на топлинен и студов център.
Контрол и управление на В и К системите. Контрол на асансьорите. Контрол на пожароизвестителната и пожарогасителна системи.
Модулна DDC система Excel 500 + LON разпределени модули
DDC система Excel 10


Пожароизвестителна система XLS 1000
Пожарогасителна система Cerberus
Интегрирана графична станция EBI (LAN базирана) – 15 000 точки
 
***
2002
Бизнес-парк – София
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация в залите – “ПРИСТИГАЩИ” и “ЗАМИНАВАЩИ”.
Модулна DDC система Excel 500
***
2003
Офис-сграда и магазини Аладин - София
Атоматизация на системите за вентилация на търговската част.
Конвенционална система Micronik 200
***
2003
Офис-сграда и магазин Office One - София
Атоматизация на системите за вентилация на търговската част
Конвенционална система – Micronik 200
***
2003
Офис-сграда и магазин Mitsubishi - София
Атоматизация на системите за вентилация на търговската и офис част.
DDC система Excel 50
***
2004
Административна сграда на ГБС
Система за индивидуален стаен контрол
DDC система Excel 10
***
2004
Офис – сграда “Козлодуй” АД – София
Автоматизация на системите за вентилация и климати-зация. Автоматизация на студов и топлинен център.
Работно проектиране
DDC система Excel 500 + LON разпределени модули
 
***
2004
Национална Агенция по Приходите – гр. Стара Загора
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация
Конвенционална система – Micronik 200
***
2004
Банка ДСК – клон ул.”Калоян” - София
Автоматизация на системите за вентилация.
Автоматизация на абонатна станция.
Конвенционална система – Micronik 200
***
2004
Бизнес – център “Белисимо”
Противопожарни блокировки и диспечеризация
DDC система Beckhoff
***
2005
Национална Агенция по Приходите – гр. Търговище
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация
DDC система Excel 50
***
2005
Фитнес маркет – ж.к. “Младост”
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация
Конвенционална система – Micronik 200
***
2005
Бизнес център “Глобус” - София
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация
Конвенционална система – Micronik 200
***
2005
ГБС – Бизнес сграда – София
Автоматизация на  системите за вентилация и климатизация
Автоматизация на топлинен и студов център
DDC система Excel 5000
Конвенционална система – Micronik 200
 
***
2006
Административен и търговски център кв.258, п II – сграда 7 “Центъра” - София
Автоматизация на  системите за вентилация и климатизация
DDC система Excel 5000
***
2006
Административна сграда с търговски център, бул. “Мария Луиза” 47 – София
Диспечеризация и контрол на системите за охрана
DDC система Beckhoff – 350 точки
Графична станция Citect (OPC базирана)
Internet Display Client
***
2006
Жилищно-административна сграда местност ”Разсадника”-Конювица
Автоматизация на  системите за вентилация и климатизация
Автоматизация на топлинен и студов център
Диспечеризация и контрол на управляваните съоръжения
Конвенционална система – Micronik 200
***
2007
Луксозни офиси – ул. “Верила”
Автоматизация на  системите за вентилация и климатизация
DDC система CAREL                              
***
2006
Бизнес сграда – бул. “Мария Луиза” - OББ
Автоматизация на  системите за вентилация и климатизация
Автоматизация на топлинен и студов център
Контрол на ел. захранването и управление на фасадно осветление
Диспечеризация и контрол на управляваните съоръжения
DDC система Honeywell/Beckhoff
Графични станции Citect  - 2 бр.
***
2007
Административен и търговски център кв.258, п II – сграда 7 “Центъра” - София
Автоматизация на  системите за вентилация и климатизация
DDC система CAREL                              
***
2008
Жилищтна сграда – местност „Дървеница”
Автоматизация топлинен и студов център
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация
DDC система CAREL
***
2008
Сграда СБА – „Овча купел”
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация
Конвенционална система IR32 – Carel
***
2008
Бизнес сграда „Албос”
Автоматизация топлинен и студов център
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация
DDC система CAREL
***
2008
Учебен център на НСИ – с. Сливек
Автоматизация на топлинен център и котелно
DDC система CAREL
***
2008
Адм. сграда на Борика АД - гр. София
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация
Автоматизация на топлинен център и котелно
Диспечеризация и контрол на управляваните съоръжения
Авариини системи за надналягане и отдимяване
Индивидуален стаен контрол
Идеен проект
***
2008
Печатница БНБ
Дискретизация алармени сигнали
DDC система Honeywell CenraLine
***
2008
Резиденция на посланика на кралство Норвегия в България
Автоматизация на топлинен център и котелно
Газсигнализация и аварийна вентилация котелно
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация
DDC система CAREL
E-Dronic IRC – CAREL
***
2008
Офис сграда "Дианабад" - София
Автоматизация топлинен и студов център
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация
Авариини системи за надналягане и отдимяване
Индивидуален стаен контрол - IRC
Контрол на осветлението
Диспечеризация и контрол на управляваните съоръжения
DDC система Honeywell CenraLine
Графична операторска станция – SymmetrE – 1000 точки
***
2008
Офис сграда ул. „Батенберг” 4 - София
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация
Авариини системи за отдимяване
Измерване ел. енергия
Контрол на осветлението
Диспечеризация и контрол на управляваните съоръжения
DDC система Honeywell CenraLine
Графична операторска станция – SymmetrE – 250 точки
***
2008
БДЖ център НДК - София
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация
Конвенционална система IR32 – Carel
***
2008
Частна къща „Дует Ритон” – София
Автоматизация на котелна,радиаторна и соларна инсталации
DDC система CAREL
***
2008
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Автоматизация топлинен и студов център
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация
DDC система CAREL
***
2010
Административна сграда 7-ми км.
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация
Автоматизация на топлинен център и котелно
Индивидуален стаен котрол IRC
Противопожарни блокировки
DDC system Honeywell CentraLine
Graphical Operation Station – SymmetrE
***
2010
Административна сграда на БОРИКА АД - гр. София
Автоматизация топлинен и студов център
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация
DDC система Honeywell Centraline
Интеграция Toshiba VRV
Интеграция Carel
Графична операторска станция – SymmetrE
***
2010
Офис VMware - гр. София
Диспечеризация на системите за климатизация сървърни помещения
Диспечеризация на противопожарни клапи
Диспечеризация на гасителни инсталации
Диспечеризация на електрозахранването
Диспечеризация дизел генератор и UPS
Honeywell Centraline
Echelon SmartServer
Интеграция Mod-Bus, LON, SOAP
***
2011
Полицейска академия - гр. София
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация
Контрол концентрация на СО2 в подземни гаражи
Диспечеризация на противопожарни клапи
Диспечеризация на гасителни инсталации
DDC система Carel
***
2012
Административна сграда “Kaufland” – София
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация
Автоматизация на топлинен център
Контрол и управление на всички консуматори, в зависимост от източника
на захранване – редовно или дизел-гнератор
Контрол и управление на осветлението по външна осветеност
Контрол на UPS-ите в сървърните помещения
Контрол на пожароизвестителната система
Контрол на системите за охрана
Контрол на гасителната система
Контрол на температурата и системите за климатизация в сървърните помещения
Контрол за наличие на теч в сървърните помещения
Контрол и управление на противопожарните клапи
Визуализация на всички системи
DDC система WAGO
***
2012
Нова летищна контролна кула с прилежащата и инфраструктура - София
Автоматизация топлинен и студов център
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация
Автоматизация на системите за прецизна климатизация
DDC система Honeywell CentraLine
Интеграция BlueBox - LON
***
2014
Бизнес парк София, сграда 6 - Telenor

Автоматизация на топлинен/студов център
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация
Интеграция на DAIKIN VRV  система за климатизация и индивидуален стаен контрол
Контрол на системата за пожароизвестяване
Противопожарни блокировки
Индивидуален стаен температурен контол
Интеграция Close control сървърни помещения
Интеграция на UPS

Интеграция на електромери – електро-енергиен мениджмънт (измерване, архивиране и протоколиране на разхода на електрическа енергия)
DDC система Honeywell CentraLineAx
Интеграция UPS, VRV, El. Meters, Close Control - ModBus
***
2014
Бизнес сграда бул. Тотлебен – гр. София

Пълен енергиен мениджмънт на сградата:

  • интеграция на Mbus водомери за студена вода
  • интеграция на Mbus водомери за топла вода
  • интеграция на Mbus  топломери
  • интеграция на Mbus  студомери
  • интеграция на Modbus електромери
  • измерване, архивиране и протоколиране на разхода на: електрическа енергия, питейна топла и студена вода, както изразходваната топлинна и студова енергия
  • обработка на информацията от интегрираните устройства и изготвяне на индивидуални отчети за ежедневния, седмичен и месечен разход на енергия за отделни клиенти на сградата
Изготвяне на месечни сметки за енергийни разходи за отделни клиенти на сградата на база определяни от оператора на системата цени за видовете потребления.


DDC система Honeywell CentraLineAx
Интеграция Kamstrup топломери и водомери - M-bus, Елетромери - ModBus
***