Еnglish    Български

Hotels - Building Management Systems

 

2002
Hotel “Oasis” – health resort Sunny beach
Automation of air handling units.
Micronik 200
***
2003
Hotel “Niki” – Sofia
Автоматизация на системите за вентилация в хотела..
Конвенционална система – Micronik 200
***
2003
Bulgarian National Bank – resort center Smoljan
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация, котелно и абонатна станция
DDC система Excel 50
***
2004
Hotel ‘’Astoria’’ – Sunny beach
Automation of air handling units and boiler station.
Micronik 200
***
2004
Hotel ‘’Duni’’ – Sunny beach
Automation of air handling units and boiler station. Control of sprinkler fire fighting system.
DDC system Excel 50
***
2004
Hotel ‘’Akacia’’ – Golden sands
Automation of air handling units and boiler station.
Micronik 200
***
2004
Hotel ‘’Madara’’ – Golden sands
Automation of air handling units, chiller plant and boiler station.
DDC system Excel 50
***
2004
Resort village “The holes” – Sofia
Automation of air handling units, chiller plant and boiler station. Control of power supply.
DDC system Excel 500 –LON distributed modules DDC system Excel 50 Station SymmetrE - 1000 points
***
2004
Hotel “Zdravec” – Plovdiv
Автоматизация на системите за вентилация и климати-зация. Автоматизация на абонатна станция. Индивидуален стаен контрол
Диспечеризация и контрол на регулируемите параметри и управляваните съоръжения
Работно проектиране
DDC система Excel 500 + LON разпределени модули
DDC система Excel 10
Графична операторска станция
***
2005
Hotel “Flora” – Borovec
Автоматизация на  системите за вентилация и климати-зация. Автоматизация на топлинен център и котелно
DDC система Excel 500
Конвенционална система – Micronik 200
***
2005
Hotel “Royal Garden”  Sunny Beach”
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация.
Индивидуален стаен контрол.
Контрол и управление на ел. Захранването в цялата сграда.
Контрол и управление на топлиненни и студови центрове.
Контрол и управление на В и К системите.
Контрол на асансьорите.
Контрол на пожароизвестителната и пожарогасителна система.
Система за отчитане на разходите (СОР)
Модулна DDC система + LON разпределени модули
Система за индивидуален стаен контрол IRC
Интегрирана графична станция  (LAN базирана) – 5 000 точки
(Технически проект с възможност за изпълнение
***
2005
Bulgarian National Bank – resort center Primorsko
Automation of air handling units and boiler station. Individual room control.
Micronik 200
***
2005
Center of Air Traffic Services Authority – “Sunny day”
Автоматизация на  системите за вентилация и климатизация
Автоматизация на топлинен център и котелно
DDC система Excel 5000
Конвенционална система – FCU
***
2005
Central Park Hotel-Sofia
Automation of air handling units, chiller plant and boiler station. Control of fire ventilation.
DDC system Excel 500 DDC system Beckhoff
***
2006
Aqua Park and Night Club – Kazanlak
Automation of air handling units
DDC system CAREL
***
2007
Hotel “Orhidea” - Golden sands
Automation of air handling units, chiller plant and boiler station for halls and accommodations for general use in hotel
DDC system CAREL (MP-bus) – 350 points
***
2008
Apartment Complex "Premier Village" - Bansko
Automation of air handling units, chiller plant and boiler plant
DDC system CAREL
***
2008
“Black Cat” Hotel - Sofia
Automation of air handling units, chiller plant and boiler plant
DDC system CAREL
***
2009
Samokov Hotel
Automation of air handling units, chiller plant and boiler plant
DDC system CAREL
***
2010
Hotel – Belchin Garden
Automation of air handling units, chiller plant and boiler plant
DDC system CAREL
***