Еnglish    Български

Hospitals and medical centers - Building Management Systems

 

2000
Regional hospital – Kzil Orda, Kazahstan
Automation of air handling units and boiler station. Control of medicinal gases pressure. Control of power supply. Control of fire alarm system. Control of plumbing system. Control of lifts.
DDC system Excel 500 – LON distributed modules Micronik 200 Station XBS (LAN based) – 5000 points
***
2001
National oncology center - Sofia
Automation of air handling units and chiller plant. Individual room control. Control of fire dampers.
Модулна DDC система Excel 500
***
2001
University hospital ‘’Saint Ekaterina’’ - Sofia
Автоматизация на системите за вентилация и климатизация в болничните стаи и администрация.
Индивидуален стаен контрол.
Управление на агрегата за топло и студоподаване. Диспечеризация и контрол на регулируемите параметри и управляваните съоръжения.
DDC system Excel 500 – standard + LON distributed modules Station XBS – 500 points
***
2002
Regional hospital – Kzil Orda, Kazahstan
Automation of air handling units and boiler station. Control of medicinal gases pressure. Control of power supply. Control of fire alarm system. Control of plumbing system. Control of lifts.
DDC system Excel 500 – LON distributed modules Micronik 200 Station XBS (LAN based) – 5000 points
***
2003
Regional hospital - Triavna
Automation of air handling units maintains temperature and humidity in operating rooms.
DDC system Excel 50
***
2007
Medical Center " Polymed"
Автоматизация на  системите за вентилация и климатизация
Работен проект
***
2008
Laboratoiy in „Alexandrovska” hospital
Emergency ventilation and fire interlocks
***
2008
Medical Center “Polimed”
Automation of air handling units
DDC system CAREL
***