Еnglish    Български

БМС Инженеринг - Системи за сградна автоматизация

Фирма БМС ИНЖЕНЕРИНГ е основана през 1999 год. като Дружество с ограничена отговорност. Фирмата се занимава с проучване, проектиране, доставка, монтаж и пуск на системи за сградна автоматизация. Извършвайки пълен инженеринг, ние осигуряваме гаранционно поддържане и сервизно обслужване на монтираните системи.

Фирма БМС ИНЖЕНЕРИНГ поддържа тесни контакти с редица водещи и утвърдени на пазара фирми производителки. Спазвайки тази политика, фирмата извършва приложен развой при използване на стандартизирани програмно-технически средства, което гарантира както високото качество на предлаганите системи, така и тяхната непрекъсната актуализация и осъвременяване.

В търсене винаги на разумния компромис между цена и функционални възможности на системите за сградна автоматизация, основната философия на нашата фирма е: Осигуряване на максимален комфорт при сведени до минимум енергийни и експлоатационни разходи.

Фирма БМС ИНЖЕНЕРИНГ ООД разполага с необходимия брой собствени квалифицирани специалисти и партньорски инженерингови фирми.

Наши партньори


Контакти

БМС Инженеринг
Ул. Eлин Връх 17B
1407София

Тел.: +359 2/9624779
Тел.: +359 2/9624697
Fax: +359 2/868 93 49

office@bms-eng.net

Location map