Фирмен профил

БМС ИНЖЕНЕРИНГ е основана през 1999 год. като Дружество с ограничена отговорност. Фирмата се занимава с проучване, проектиране, доставка, монтаж и пуск на системи за сградна автоматизация. Извършвайки пълен инженеринг, ние осигуряваме гаранционно поддържане и сервизно обслужване на монтираните системи.

БМС ИНЖЕНЕРИНГ има договори и споразумения за партньорство и дистрибуция с редица водещи фирми в бранша. Фирмата извършва приложен развой при използване само на стандартизирани програмно-технически средства, което гарантира както високото качество на предлаганите системи, така и тяхната непрекъсната актуализация и осъвременяване.

БМС ИНЖЕНЕРИНГ разполага с колектив от професионалисти, преминали обучение в развойните и учебни центрове на утвърдени фирми като Honeywell, Siemens, Wago, Carel, Belimo.

В търсене винаги на разумния компромис между цена и функционални възможности на системите за сградна автоматизация, основната философия на нашата фирма е: Осигуряване на максимален комфорт при сведени до минимум енергийни и експлоатационни разходи.

Инженерингова дейност

» Консултации
» Проучване и проектиране
» Доставка
» Монтаж и въвеждане в експлоатация
» Сервиз

Системни и технически решения

» Конвенционални технически средства
» DDC системи за регулиране, контрол и управление
» BMS (Building Management System) системи за диспечеризация и енергиен мениджмънт
» Системи с възможност за отдалечен достъп.
» Софтуерна платформа за дистанцинно отчитане,  мониторинг и управление на технологичните процеси. 
» Специализиран софтуер за „осчетоводяване“ на разходите за електроенергия, топло- и студоенергия, топла и студена вода, поддръжка и т.н. в големи офис сгради. Формиране на електронен архив и изготвяне на индивидуални отчети.

 

Платформи за интегриране

» Интеграция на подсистеми от различни производители, базирана на стандартни протоколи за комуникация:
» BACnet TCP/IP, BACnet MSTP
» ModBus TCP/IP,  ModBus RTU RS485
» M-bus 
» LON Lonworks
» EIB / KNX 
» DALI, OPC, SNMP, FIAS и т.н
» Прилагане на стандартни информационни технологии (Web, XML, HTML5 и др.) по съществуващи и новоизградени LAN/WAN инфраструктури

Нашите проекти

Системите, които предлагаме, намират приложение както в малки лични, така и в големи жилищни, обществени и промишлени сгради. Имаме изградени системи в административни офис сгради, театрални и спортни зали, телевизионни студиа, учебни заведения и институти, болнични заведения, търговски комплекси, хотели и др.

Имате ли нужда от сградна автоматизация? Обадете ни се на +359 2/9624779 или се свържете с нас